Tài chính, Ngân hàng

Tài chính, Ngân hàng

Tài chính, Ngân hàng

Tài chính, Ngân hàng

Tài chính, Ngân hàng
Tài chính, Ngân hàng
Công ty của Mình cần nguồn Vốn vay gấp trong Ngắn Hạn thời gian khoảng 7 ngày

Công ty của Mình cần nguồn Vốn vay gấp trong Ngắn Hạn thời gian khoảng 7 ngày

Hiện tại bên Công Ty TNHH Tân Thăng Long của Tuấn Anh đang làm Dự Án: + Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Nha Trang - với Tổng mức đầu tư 7.500.000.000.000 ( Bảy nghìn năm trăm tỷ đồng ) bao gồm Bệnh Viện và khu Nghỉ Dưỡng + Diện Tích : 34Hecta +...
:  Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
06-06-2016

Video Clip